As on 11.09.2003
Sl.No. ST No NAME(S/Shri) Last Posting ACR Unavailble 
         
1 512 VEDACHALAM K S TN 00-01, 01-02
2 2248 AGARWAL SANDEEP K.   Folder Not Available
3 8203 PRAKASH DEHARIYA MP 01-02
4 2406 M. N. GHOSH CAL 01-02
5 8385 RAVINDRA SAHU ORS 00-01, 01-02, 
6 8394 SINGH R.N. PTD 99-00, 1.4.00-4.9.00, 29.12.01-31.03.02
7 8420 ARUN KUMAR UP(E) 01-02
8 8465 GUNJAN SAXENA   Folder Not Available
9 9657 M K GOGOI   Folder Not Available
10 8543 SRIDHARAN M.   Folder Not Available
11 8544 K.P. SINGH UP(E) 01-02
12 8545 AKHILESH KR.GUPTA RAJ 97-98
13 8550 NATARAJAN K. TN 01-1.7.01
14 8595 NIRAJ VERMA GUJ 12.11.2001-31.3.2002
15 20034 RAM NARAYAN UP(E) 01-02
16 20047 YOGENDRA KR SINGH UP(E) 00-01, 1.4.2001-16.7.2001
17 8223 GULBINDER SINGH TAHIM   Folder Not Available
18 20305 NIKHIL GUPTA KAR 99-00, 00-01, 01-02
19 20306 HARISHANKAR GUPTA DATA NET DI 02-03
20 20308 RAJEEV NARANG HAR 00-01, 01-02
21 20309 PRADEEP SINGH MP 1.4.96-12.8.96
22 20311 S SATHEESH KUMAR AP  97-98, 98-99, 99-00, 00-01, 01-02
23 20312 PALLAVI TONDON CHATT 1.4.98-13.8.98, 1.4.99-23.11.99
24 20313 DEEPAK GUPTA GUJ 1.4.2000-14.11.2000
25 20320 S.S.GALGOLI AP 1.12.2001-31.3.2002
26 20324 NISHEETH SINGHAI CHATT 1.4.98-19.8.98, 00-01, 01-02
27 20331 DEEPAK KUMAR UAL 22.08.00-31.03.01
28 20332 GULAB CHANDRA RAI ASSAM 23.11.00-31.03.01
29 20334 JITENDRA SETIA HAR 00-01, 01-02
30 20335 CHANDRASEKHAR TEWARI UAL 96-97, 1.4.97-25.12.97
31 20339 RAJEEV KUMAR TYAGI HAR 1.4.96-2.7.96
32 20341 SHRIGOPAL AGRAWAL MP 18.9.97-31.3.98
33 20347 SHIBEN DAS CHATT 1.4.96-29.9.96, 00-01, 01-02
34 20349 MUMTAJ AHMED UP(E) 12.9.96-31.3.97, 00-01
35 20352 NEERAJ AGARWAL RAJ 1.4.98-13.10.98, 00-01
36 20359 DEEPAK GUPTA MTNL MBI 01-02
37 20361 ANAND KUMAR MISRA UP(E) 1.4.96-12.9.96
38 20364 RAJEEV KUMAR KAUSHIK BSNL CO  00-01, 01-02
39 2733 YOGENDRA M BHAGAT BSNL CO 1.4.96-30.6.96
40 20374 INDRA GOVIND SOREN ORS 1.4.96-30.9.96, 00-01
41 2735 K.VIJAYA SEKHARAN KAR 00-01
42 20375 SHANKAR PRASAD BHR 1.4.2000-10.11.2000
43 20376 SANJAY PRASAD UP(W) 1.4.98-11.9.98, 1.4.2000-31.7.2000
44 20377 SUHAS G.KAMBLE WTR 1.4.96-3.9.96
45 20378 YASH RAMRAO PANHEKAR MH 98-99
46 20379 RAMESH KR. SIDHARTHO TEC 1.4.96-31.7.96, 1.4.2000-9.11.2000
47 20380 BIDYA NAND UP(E) 01-02
48 20381 G.N.HOWAL GUJ 1.4.2000-28.12.2000, 01-02
49 20384 RAMA SHANKAR RAM UP(E) 00-01
50 20386 ANIL KUMAR GAUTAM BHR 8.11.2000-31.3.2001, 01-02
51 20387 S PUGAZHENDI TN 1.4.96-31.8.96
52 20388 VIKAS Y.AWALE MH 01-02
53 20389 SHASHI DEV DURGA ORS 01-02
54 2757 NITESH NANDAN ROY BSNL CO 1.11.2000-31.3.2001
55 20395 P.LAKSHMI YASHODHARA AP 08.11.00-31.03.01
56 20397 NARSI LAL MEENA RAJ 1.4.97-29.7.97
57 2762 BAN BIHARI BANERJEE WB 1.4.2000-26.11.2000
58 20399 K.KULRANJAN BSNL CO 1.4.96-25.8.96
59 20400 PREMJIT LAL SOLANKI HAR 00-01
60 20407 ATUL SAXENA CHATT 00-01
61 20408 MAHIPAL SINGH HAR 00-01, 01.06.01-31.03.02
62 20411 RUPENDRA KUMAR BHR 97-98, 00-01
63 2789 ALOK SINHA   Folder Not Available
64 2790 HRIDAYA NARAIN SINGH BHR 00-01
65 20420 ASIT KADAYAN TEC 00-01
66 20427 AJAY PAL SINGH BHR 1.4.98-30.9.98
67 2820 SURENDRA NATH MISRA NTR 01-02
68 20428 ASHUTOSH MADAN MTNL DI 00-01, 01-02
69 20432 SANJAY KUMAR  VARSHNEY UP(W) 00-01
70 2839 J  K   SHARMA TCHQ 14.6.2001-31.3.2002
71 2843 RAM NATH SINGH BHR 00-01, 01-02
72 2848 VIRENDRA SINGH UP(W) 00-01
73 20442 RAJEEV KUMAR  AGARWAL UP(W) 31.5.2001-31.12.2001
74 20447 RAJESH RAI   Folder Not Available
75 20448 T  SRENIVASAN KER 01-02
76 20452 MUDIT AGARWAL UP(W) 1.4.2001-27.12.2001
77 20456 SALIL KUMAR UP(E) 10.7.01-31.3.02
78 20458 RISHI SHUKLA   Folder Not Available
79 20464 KALIM AHMED SIDDIQUI UP(E) 1.4.2001-8.7.2001
80 20466 BRAJESH MISHRA UAL 19.7.97-31.3.98
81 20468 RAJESH KUMAR I BHR 96-97, 27.7.2001-31.3.2002
82 20475 KAUSHIK MUKHERJEE CAL TEL 1.4.2001-10.12.2001
83 20479 VINEET ARORA MTNL DI 00-01, 01-02
84 2958 R  P CHAIKHAIYAR BHR 97-98, 1.4.2000-16.1.2001, 01-02
85 2978 RAMESH CH   MALLICK WB 01-02
86 20493 DEEP KRISHNA MISHRA UP(E) 00-01, 01-02
87 2990 RATHINDRA N   BANDOPADHY CAL TS 01-02
88 20499 KAMLESH L  TAYADE WTP 8.7.2001-31.3.2002
89 20500 PRASHANT KUMAR  DHORE MHR 97-98, 00-01
90 20501 Y  RAVINDRA NATH TP CHEN 00-01,17.10.01-31.03.02
91 3563 AMITABHA ROY CAL 01-02
92 3565 C L DHUSIA UP(E) 00-01, 01-02
93 3566 M   NARAYANAN KUTTY KER 01-02
94 3572 RAM SURESH RAM BHR 01-02
95 20509 SHYAM SINGH UP(W) 97-98, 1.4.2000-20.7.2000
96 20510 SANJAY D  KAMBLE GUJ 96-97
97 20513 UPENDRA BAKOLIA RAJ 1.4.2001-27.7.2001
98 20514 PRAMOD S  SAPKALE MH 1.4.2000-22.10.2000
99 20516 MUKESH MANDAL UP(W) 1.4.2000-22.10.2000
100 3585 P  K   SUSHEELAN KER 01-02
101 20517 PRATAP NARAYAN J&K 1.4.98-31.8.98, 01-02
102 20518 ACHINTYA BISWAS CAL TEL 1.4.2000-8.2.2001
103 5398 K  C   BHAGAT PB 1.4.2000-8.9.2000, 01-02
104 3587 BRAHM SWARUP HAR Folder Not Available
105 20525 SATYENDRA KUMAR  DEKA NETF 17.4.96-16.10.96
106 3595 D  C   MIRDHA ETR 1.4.2001-8.7.2001
107 20527 SUSHIL HEMBROM BHR 1.9.2000-31.3.2001, 01-02
108 3648 G  S   MEHROLIA WTP 1.4.2001-25.7.2001
109 3954 KEDAR NATH NTR 00-01, 01-02
110 20534 PAWAN KUMAR NEGI KTK 1.12.2001-31.3.2002
111 20536 KARMA LAKRA ORS 1.11.97-31.3.98, 01-02
112 3979 AJIT SINGH NTR 01-02
113 20537 DILIP SIRAM KTK 1.4.97-26.5.97, 17.7.97-31.3.98, 00-01
114 3981 EDAL SINGH TCHQ 00-01, 01-02
115 3983 SUDHIR CH   HALDAR CAL TEL 01-02
116 3986 JAGDISH PRASAD BHR 20.7.96-30.10.96
117 3627 SANKARSAN NAYAK BSNL CO 01-02
118 3990 ORAUNI UP(E) 01-02
119 5573 M  S   PAWAR MP 1.4.99-12.10.99